Har du koll på det ekonomiska?

Att ha bra koll på ekonomin, det är viktigt oavsett om man är privatperson eller har företag. Dock kan det vara extra viktigt som företagare. Men där finns fördelen att man kan ha en revisor eller en redovisningsbyrå som Dillon som hjälper till med det. Är man en privatperson, så måste man styra upp det på egen hand. Det kan var en klar fördel att göra en budget. Det går lätt att göra en i ett Excel. Du kan då lista upp inkomster, sedan utgifter du har varje månad och summera. Det gör det lättare att ha en bra översikt på vad du får in och vad som går åt. Du kan då lista upp alla räkningar som hyra, el, telefon, försäkringar, mat och så vidare. Helst även ha en spar-post, så att du sparar pengar med varje månad. Det ger en stabilare ekonomi och du har även något att ta av om det sker en oväntad händelse.

Spara på två sätt

Om du har möjlighet, försök då att spara på två sätt. Dels i ett så kallat buffertsparande. Det är då en buffert du kan ta av om du har oväntade utgifter att betala. Det andra sparandet, målsparande, är ett sparande för saker du vill göra eller köpa framöver. Det kan vara allt från resa till bil. Det är rätt smart att försöka spara så mycket du kan. Om du har lite pengar att röra dig med, spara mindre till att börja med, sen kanske utöka om det går. 

8 Nov 2021