Ergonomi är även viktigt i skolan

Att det finns en bra ergonomi på arbetsplatser är det många som vet om. Även så i skolan, men då inte bara för lärarna. Även barnen bör ha anpassade skolmöbler som fungerar bra och som är ergonomiskt utformade. Cadiform har satsat en hel del på det, läs mer här om det.  Idag finns det olika typer av skolmöbler så som skolbänkar, som är för eleverna samt möbler som läraren kan sitta i. Som till exempel en dynamostol. Det är minst lika viktigt med det ergonomiska för små barn som det är för vuxna så det gäller att anpassa skolmöblerna på rätt sätt för de som ska använda dem. 

En viktig arbetsplats

Skolan är en viktig arbetsplats för både lärare och elever. Det bör finnas anpassade skolmöbler för olika syften. Dels skolbänkar, men även möbler för andra utrymmen, samt bra möbler för läraren. Det både i klassrummet, lärarummet och på det egna kontoret. Det är smart att satsa på att ha möbler som går att höja och sänka. Då går det enklare att anpassa dem. För att skapa en bra miljö i skolan är det viktigt att tänka på det ergonomiska. Även när det handlar om  inredning för kapprummet så som hyllor, bänkar med mera. Även dessa måste vara anpassade efter de som ska använda dem. Barn ska kunna hänga av sig på egen hand utan problem, så väl som kunna sitta vid en bänk som inte är för låg eller för hög. 

4 Nov 2020